Duyurular
Üniversitemiz akademik ve idari personelinin belirli güzergâhlardan sabah mesaiye, akşam ise ikametgâhına yakın bir mahalle ulaştırılması amacıyla yürütülen personel servis hizmeti işi, Üniversitemiz personeline şamil olarak geçtiğimiz yaz aylarında yapılan bir anket uygulanmasıyla Üniversitemiz personeline hitap edecek şekilde revize edilerek beş güzergâh için beş adet servis aracından (otobüs-minibüs) oluşturulmuş ve bu bağlamda 2020-2021 yıllarını kapsayan bu personel servis hizmetine yönelik iki yıllık dönem için ilgili Bakanlıktan gerekli izinler alınmıştır.

İzinlerin alınmasına müteakip Personel Servis Hizmet Alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine (Açık İhale) göre ihale edilmiş olup, bahse konu ihale ERDAL HACAK - HACCAK TURİZM uhdenizde kalmış, anılan Firma ile 14.11.2019 tarihinde Sözleşme imzalanmış ve mezkûr sözleşme kapsamında da 02.01.2020 Perşembe günü sabah servisiyle servis hizmetine başlanmıştır.

Servis hizmetinin tüm akademik ve idari personel tarafından aktif bir şekilde kullanılabilmesi için yapılan anket sonucu belirlenen ve İdaremizce Bakanlıktan izni alınan diğer taraftan da Yüklenici tarafından Belediye nezdinde izine bağlanan alınan güzergâh ve duraklar ile servis-şoför bilgileri ve hareket saatleri ekte bilgilerinize sunulmuş olup, hizmetin kaliteli bir şekilde yürütülmesi için güzergâh ve durak yerleri ile servis hareket saatleri ve diğer kurallara uyulması önem arz etmektedir.

Ayrıca Personel Servis Hizmeti ile ilgili dilek, şikâyet ve önerilerinizin imidb@giresun.edu.tr adresine, mail olarak ya da 310 10 50 nolu telefona çağrı olarak bildirilmesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülen bu hizmetin kalitesine, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Güzergah ve durak bilgileri için TIKLAYINIZ.