Duyurular
Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan
gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna
dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt
dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2021 YLSY kapsamında resmî burslu statüde yüksek
lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 358 öğrenci gönderilecektir.

Başvuru için gerekli bilgilerin yer aldığı duyuru metnine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

Duyuru Metni: https://yyegm.meb.gov.tr/www/2021-ylsy-yurt-disi-lisansustu-egitim-burs-
basvurulari-hakkinda-duyuru/icerik/554